Hulp voor de alleenstaande ouder

Hulp voor de alleenstaande ouder

Als je ouder wordt, telt elke euro meer dan ooit. Dat is vooral het geval als je een alleenstaande alleenstaande vader of moeder bent en de uitgaven van uw gezin met slechts één salaris moet dekken. Gelukkig, als je weet waar je moet zoeken, is er veel financiële hulp beschikbaar voor alleenstaande ouders, vooral degenen die zijn geclassificeerd als laag of middeninkomen. Hier zijn enkele van de programma’s en beurzen die je kunnen helpen geld te besparen op alles, van belastingen tot kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Alleenstaande vaders of moeders die terugkeren naar betaald werk of terugkeren naar opleiding, kunnen een kinderopvangtoeslag krijgen. Als hun inkomen lager is, krijgen ze meer voordelen. Op de kinderopvangtoeslag is de Nederlandse wet kinderopvang van toepassing. Deze wet is van toepassing op crèches voor kinderen van 0 tot 4 jaar en op buitenschoolse crèches voor basisschoolkinderen.

Het is ook van toepassing op crèches en diensten die kinderen meenemen naar vrijetijdsgroepen. Hieronder vallen geen informele familie of kennissenpartijen. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet jem ingeschreven zijn in het landelijk kinderopvangregister.

Financiële hulp

Kinderbijslag: alleenstaande vader of moeder van kinderen onder de 18 jaar ontvangen een universele kinderbijslag. De toelagen worden om de drie maanden betaald en bedragen in 2015 191,65 EUR voor kinderen van 0-5 jaar, 232,71 EUR voor kinderen van 6-11 jaar en 273,78 EUR voor kinderen van 12-17 jaar.

Kindgebonden budget: Dit is een aanvullende financiële ondersteuning, betaald door de belastingdienst en is gericht op ouders met een laag inkomen (er is ook een test voor vermogen). Het ontvangen bedrag is afhankelijk van het inkomen van huishoudens, het aantal kinderen en hun leeftijd (tot 17 jaar).

Kinderopvangondersteuning: een gerichte financiële steun met een laag inkomen om een ​​percentage van de kosten van kinderopvang te dekken (tot 230 uur per maand), op voorwaarde dat het kindercentrum is opgenomen in een nationaal register en dat de alleenstaande vader of moeder in dienst is of is opgenomen in een programma gericht op het opnieuw betreden van de arbeidsmarkt. Voor het eerste kind varieert het percentage van de gedekte kosten van 90,7% voor de laagste inkomensgroep tot 18% van de hoogste inkomensgroepen. Voor de tweede en volgende kinderen variëren deze percentages van 93 tot 58.

Toeslag voor gezinsondersteuning

Als je een alleenstaande alleenstaande vader of moeder bent, wordt er een gezinsbijslag betaald door het gezinsbijslagfonds. Het hangt af van de situatie van uw kind.

Zo heeft elke persoon die een kind alleen of meerdere kinderen opvoedt, het recht om een verzoek om gezinsbijslag in te dienen. Het is niet verplicht om familie van het kind te zijn.

Reacties zijn gesloten.